CHỦ TRƯƠNG

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

 

TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO

                       TRANH ĐẤU CHO VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO                           THẾ GIỚI HÒA BÌNH – NHÂN LOẠI AN LẠC

BAN BIÊN TẬP

PHẠM TRẦN ANH – LÝ THẢO YÊN – VŨ LANG – CAO NGUYÊN – YÊN SƠN – TÚY HÀ – CAO GIA – THÁI ANH DUY – TRẦN THY VÂN – TRẦN LONG – NINH THUẬN – LÊ THỊ VIỆT NAM – NGUYỄN HỮU ĐĨNH – BẠCH DƯƠNG – XUÂN CHUNG – UYÊN NGUYÊN – HÀ PHƯƠNG – THƯ KHANH – HỒNG KHƯƠNG – TÂM BỀN – BÙI PHƯỢNG VĨ – VĨNH LIÊM – THẢO HOÀNG – HỮU NINH – LÊ THỊ NGA- SONG THUẬN – TRẦN KHẢI THANH THỦY.

Với sự cộng tác của:

NGUYỄN THANH LIÊM – VÕ ĐẠI TÔN – HOA THẾ NHÂN – Y CAO NGUYÊN – LA MỘNG THƯỜNG – SONG AN CHÂU – NGUYEN QUANG – ĐINH LÂM THANH – HỒNG ANH – NGỌC LOAN – HOÀNG  VINH – DƯƠNG VIẾT ĐIỀN – PHƯƠNG UYÊN – LÊ THÚY VINH –  NGUYỄN TRÀ – DƯƠNG NGỌC SUM – NGUYÊN DZUY – LÊ VĂN HƯỚNG – Ý NGA – NGÔ MINH HẰNG

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI                                                           

CHÚNG TÔI MUỐN NÓI

Lịch sử Việt chưa bao giờ trải qua một thời kỳ bi thảm ô nhục như hiện nay. Việt Nam đang đứng trước một đại họa đe dọa sự tồn vong của cả một dân tộc vì “Thù Trong-Giặc Ngoài”. Thật vậy, chưa bao giờ giới cầm quyền lại vì quyền lợi cá nhân tập đoàn bè phái, sự sống còn của đảng Việt gian lên trên quyền lợi của dân tộc. Thực tế lịch sử đã phơi bầy bộ mặt thật của tập đoàn Việt gian Cộng sản bất nhân hại dân bán nước đang bóc lột vơ vét tài sản của người dân để làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của toàn dân Việt Nam. Không những thế để duy trị sự thống trị, Việt gian Cộng Sản đã từng bước thực hiện “Mật Ước Bán Nước” Thành Đô mà cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao của nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Cơ Thạch đã phải cay đắng thốt lên “Một Thời kỳ Bắc thuộc mới bi thảm hơn đã bắt đầu…”: Đất nước Việt Nam trở thành một bang tự trị của Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết toàn dân Việt Nam ở trong nước và Hải ngoại phải đoàn kết một lòng, quyết tâm diệt kẻ Nội Thù chống Giặc ngoại xâm Trung Cộng.

Đã đến lúc tất cả những người Việt Nam yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, quên đi những mâu thuẫn, bất đồng chính kiến, tôn giáo, địa phương để cùng đứng lên đấu tranh cho nền Độc lập thực sự của dân tộc, đấu tranh cho quyền dân chủ tự do thực sự, một chế độ dân chủ pháp trị bảo đảm Nhân Quyền và Dân Quyền cho mọi người dân Việt Nam, nhất là các quyền sống, quyền tư do, quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc. Toàn dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh xây dựng một quốc gia Việt Nam phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc An lạc, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, Dân tộc Việt Nam Bất diệt.

Trong ý hướng đó, Văn Đàn THỜI ĐẠI là tiếng nói trung thực của những Văn Nghệ sĩ Tự Do, những người Việt Nam yêu nước tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam góp phần xây dựng một thế giới hòa bình để nhân loại sống trong an lạc. Một khi nhân quyền được thực sự tôn trọng, dân quyền được thực thi triệt để mới đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Chỉ khi nào nhân quyền được thực sự tôn trọng mới tạo nên môi trường hòa giải thân thiện giữa các quốc gia, sự thông cảm bao dung giữa các dân tộc, các tôn giáo. Kế thừa truyền thống nhân đạo Việt Nam, đạo lý làm người Việt Nam, VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI chủ trương:

– Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: Dân tộc, Nhân bản, khai phóng kết hợp với văn hóa Thời Đại Toàn Cầu Hóa.

– Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, Tôn trọng Dân quyền, Thực thi Dân Chủ.

–  Xây dựng một xã hội: tôn trọng quyền tư hữu, quyền sở hữu đất đai, tận diệt bất công xã hội, giảm thiểu cách biệt giữa kẻ quá giàu và người quá nghèo để xây dựng một gía trị xã hội mới: công bằng tiến bộ.

– Phục hoạt văn hóa Việt, Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lý làm người Việt Nam, phục hồi nền tảng đạo lý truyền thống của dân tộc, phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa “Trung Quốc” đang được “những tên Thái thú mới xác Việt hồn Tàu” thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi sọ, Hán hóa dân tộc Việt.

– Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước xây dựng kiến thiết lại đất nước, phục hưng dân tộc sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

Be the first to comment on "CHỦ TRƯƠNG"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*